PRZEDSZKOLAKI Z „AS PROGRES PŁOŃSK”

Zabawy, gry, tor przeszkód i mini mecz na hali Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku. Tak przebiegały ostatnie nasze zajęcia małych „Progresiaków”. Czy dzieciom się podoba? Oczywiście, a świadczą o tym uśmiechnięte twarze małych piłkarzy. Każdego dnia jest – PROGRES!